Tænk kun på historien og lad mig skrive dig efter munden

Uanset om hovedpersonen skal være dig selv eller en du holder af, er der tre udgangspunkter at vælge imellem.

Læs mere om mulighederne nederst, og se processen beskrevet i videoen ‘Sådan gør du’.

Som journalist interviewer jeg hovedpersonen og afgrænser emnet, og som forfatter formulerer og formidler jeg de vigtige budskaber.

Med en pennefører eller en ghostwriter skal du ikke bekymre dig om at finde den røde tråd eller få sat ordene rigtigt sammen. Du sikrer dig, at din livshistorie bliver bevaret, og at fortællingen undgår at havne ufærdig i en skuffe.

SØLV
En færdig fortælling

Du vælger en særlig skelsættende begivenhed eller enestående periode ud, som har haft stor betydning for dit liv. Det kan være ‘den allerbedste rejse’, ‘mit politiske virke’ eller ‘min soldatertid’. Eller noget helt fjerde i dit liv, der har formet dig.

Du bliver interviewet i op til to timer om emnet.

Inkluderet i prisen:
To runder med rettelser til teksten, intern korrekturlæsning, et forord og en tidslinje. I alt ca 15.000 anslag eller seks-syv A4 normalsider, som du modtager elektronisk. Herefter kan du på egen hånd eventuelt få teksten layoutet og printet.

fra 9500 kr.

Det er muligt at tilkøbe ekstra interview, og dermed ekstra kapitler, for 8000 kr. pr. stk.

GULD
Et forløb af fortællinger

Du vælger op til seks områder, som du vil interviewes om. Vi drøfter i fællesskab, hvordan den røde tråd kunne se ud, og hvilke emner der er mest relevante. Det munder ud i seks kapitler baseret på seks interview, der er kendetegnende for forskellige perioder eller områder i dit liv. Det kunne fx være: yngstemand, militærmand, ægtemand, farmand, forretningsmand, sportsmand. Eller hvad der passer til dit livsforløb.

Hvert interview varer op til to timer.

Inkluderet i prisen:
To runder med rettelser til teksten, intern korrekturlæsning, et forord og en tidslinje. Det vil svare til ca. 120-125.000 anslag eller mellem 50-52 A4 normalsider, som du modtager elektronisk. Herefter kan du på egen hånd eventuelt få teksten layoutet og trykt som bog.

fra 55.000 kr.

Det er muligt at tilkøbe ekstra interview, og dermed ekstra kapitler, for 8000 kr. pr. stk. Og en video (op til tre minutter) for 4000 kr. 

PLATIN
En livshistorie som færdigtrykt bog

Ligesom i guld-udgaven vælger du seks områder, der skal indgå i historien om dit liv. Vi drøfter i fællesskab, hvordan den røde tråd kunne se ud og hvilke emner, der er mest relevante. Det munder ud i seks kapitler, baseret på seks interview der kendetegner dit liv.
Derudover indgår en video optaget i høj kvalitet, hvor du fra din yndlingsstol fx fortæller læseren, hvad dit håb med bogen er.

Hvert interview varer op til to timer, og du skal derudover en enkelt gang sætte ekstra tid af til videooptagelse. På egen hånd skal du også vælge relevante billeder ud til teksten og forsiden af bogen.

Inkluderet i prisen:
En færdig bog uden at skulle bruge tid og kræfter på trykprocessen. Omfanget bliver mellem 120-125.000 anslag, der svarer til mellem 50-52 A4 normalsider. Der er to rettelsesrunder, og derefter læses ekstern korrektur. I layoutet indgår de billeder, du har valgt, og du skal tage stilling til fx papirkvalitet og oplag. Bagest i bogen trykkes en QR-kode til videoklippet med dig, så læseren kan se og høre dig via en smartphone.

fra 85.000 kr.

(Hertil faktura fra trykkeriet, der afhænger af dine ønsker om oplag, papirkvalitet mm.)

Læs mere i de generelle handelsbetingelser